Borang Kaji Selidik Kesihatan Mental MEKAR Malaysia (DASS21)

Borang Kaji Selidik ini telah dibuat untuk mengenalpasti tahap kesihatan mental dalam kalangan rakyat Malaysia. Sila baca dan jawab setiap soalan yang diajukan secara tenang.

Skala mengukur tahap kemurungan (Depression), keresahan (Anxiety) dan tekanan (Stress) anda.

Terjemahan "DASS21 (Depression Anxiety Stress Survey)"(Prof Peter Lovibond, UNSW) kepada Bahasa Malaysia.